duurzaamheid

Chocobliss is een krachtig psychoactieve bonbon die wordt ingezet voor spirituele en therapeutische doeleinden. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je ceremonie in een veilige en ondersteunende omgeving, onder begeleiding van een ervaren facilitator wordt gegeven. Het waarborgen van de fysieke, emotionele en geestelijke gezondheid van de deelnemers is nodig voor duurzame heling. 

Chocobliss bevat verschillende planten en ingrediënten, zoals Caapi die inheems is in het Amazonegebied. Het duurzaam oogsten en verbouwen van deze planten is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat ze in stand blijven en de ecosystemen waarin ze groeien niet worden aangetast. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de oogst van deze planten gebeurt op een manier die hun voortbestaan niet bedreigt en dat de biodiversiteit van het Amazonegebied behouden blijft. Om plantmedicijnen duurzaam te houden moet je het niet zonder duidelijke intentie tot je nemen. Hoe groter de vraag, hoe groter het aanbod van niet verantwoord gekweekte plantmedicijnen. Onze Chocobliss is van ecologisch gekweekte ceremoniële Cacao, Caapi en truffels. 

intake formulier